חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אהבת ה' ואהבה עצמית

תוכן

אבא נותן הלובן, הזכר מוריד הכלי קבלה דבחי"ד, הנקרא אהבה עצמית.
אמא נותנת האודם, הנקבה נותנת כלים, אבל הם כלים דהשפעה.
נמצא שא"א להשיג כלים דהשפעה מטרם שמחליטים שכלים דקבלה אינם ראויים לשימוש. כלומר שא"א להשיג כלים דהשפעה, שהיא אהבת ה' מטרם שיודעים שאהבה עצמית היא דבר פסול, שאסור להשתמש עם כלים אלה.
משא"כ סדר העבודה של הכלל, שנוסף לאהבה עצמית רוצים להוסיף ג"כ אהבת ה'. נמצא שאין ב' דברים אלו יכולים להיות בנושא אחד, ולכן מוכרחים להשאר באהבה עצמית, ולאהבת ה' לא מגיעים, אלא שזהו בעולה ויורד.