חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אהבת הזולת

תוכן

מסתכל אני על נקודה קטנה הנקראת אהבת הזולת. ואני חושב עלי' מה אני יכול לעשות בכדי להנות את הכלל. היות שאני מסתכל על הכלל כולו, אני רואה יסורי הפרט, של מחלות ומכאובים, ויסורי הפרט מהכלל כולו, היינו מלחמות בין העמים. חוץ תפילה אין מה לתת, וזה נקרא מצטער בצרת הכלל.