חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אדמה

אדמה
עפר מן האדמה, הוא סוד מיתוק המלכות בבינה, שעי״ז נעשית מוכשרה לקבל אור העליון ... וז״ש, עפר מן האדמה דיוקנא בגו דיוקנא, דהיינו שנכללה צורת המלכות דז״א הנקראת עפר, בצורת הבינה הנקראת אדמה...