חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אדמה-אדמת קודש

אדמת קודש
והוא המקום המשומר בעזרת הכל יכול, שלא ימצא ולא יראה שם שום קוץ ח"ו, וע"כ לא ידח ממנו נידח. וזסו"ה של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, כי בעזרתו ית' עמד על אדמת קודש. ולפיכך נפטר לגמרי מלשאת מנעלים... ...אדמת קודש סוד המלכות של הסוף.