חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אדם ותורה

תוכן

כשאדם לומד תורה, הנה האדם נק' תחתון, כלומר שהוא דואג רק לתועלת עצמו. ובענין דביקות בה' אין לו שום מושג. והתורה שהוא לומד, היא מאלה אנשים שהי' דבוקים בה'.