חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אדם הראשון בדיוקנא של הבינה

אדם הראשון בדיוקנא של הבינה בוא וראה, בשעה שהכניסו הקב"ה לג"ע, היה רואה ומסתכל משם כל סודות העליונים וכל חכמה, בכדי שיוכל לדעת ולהסתכל ביקרו של רבונו. וכל זה היה לו לאדה"ר, משום שנברא בדיוקנא עלאה, של הבינה.