חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגוז גימטריא חטא

תוכן

מוצאי ראש השנה תש"ג ירושלים
טעם על המנהג שלא אוכלין אגוזים בראש השנה, משום שאגוז גימ' חטא ("חט") (רמ"א בשו"ע או"ח תקפג, ב). והקשה, הלא אגוז גימטריא טוב.
ואמר, שאגוז רומז לעץ הדעת טוב ורע. וטרם שהאדם עשה תשובה מאהבה, אצלו האגוז עדיין חטא. ומי שכבר זכה לתשובה מאהבה, אזי זדונות נעשו לו כזכיות. נמצא שמה-"חט" נעשה בחינת טוב, ואז כבר מותר לו לאכול אגוז.
לכן צריכין להיזהר לאכול דברים שאין בהם שום רמז ל'חט', שהם בבחינת עץ החיים, משא"כ בדברים שיש בהם גימטריא לחט"א, שרומזים לעץ הדעת טוב ורע.