חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך והעלית עליו עולות לה' אלקיך

תוכן

אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך והעלית עליו עולות לה' אלקיך (כז,ו)
'אבן' מלשון הבנה, היינו שרוצה להבין. ואם גם בזמן הזה יש לו 'שלמות', היינו שמקבל הכל באמונה, אז - 'והעלית עליו עולות לה' אלקיך'. 'עולה' היינו שכולו לגבוה.
היינו, אע"פ שכבר שלם בבחי' ליבא, מכל מקום לבחינת מוחא הוא צריך, שהוא 'אבנים שלמות'. כי בדעת אין שלמות, שיכול להיות שמחר יבין אחרת, משא"כ באמונה יש שלמות, ששם לא שייך השתנות כשיש לו מדרגת אמונה. אבל אמונה אם אין לו רצון להבין, זה נקרא קליפת ישמעאל.